E-Lojistik Nedir? Merak Edilen Tüm Detaylar

15 Eki, 2021
e-lojistik nedir

İnternet üzerinden satış yapan firmaların, pazar taleplerine daha etkili bir şekilde cevap vermesini sağlayan e-lojistik ile ilgili bütün detayları bu yazıda derledik.

İnternetin yaygınlaşması ile birlikte tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları biraz daha değişiyor. Geçmişte alışveriş alışkanlıkları e-ticaret ile birlikte yeniden şekilleniyor. Bu alandaki rekabetin her geçen gün biraz daha artması, işletmelerin maliyetlerini düşürmesini ve rekabet gücünü arttırmasını adeta zorunlu kılıyor. İşte bu noktada e-lojistik ve benzeri yeni nesil yöntemlerin dikkate alınması gerekiyor. Peki, e-lojistik nedir? Geleneksel lojistikten farkları nelerdir? Bu yazımızda yeni nesil lojistik operasyonları ile merak ettiğiniz bütün detayları sizler için derledik.

E-Lojistik Nedir?

Teknolojinin ve internetin gelişmesiyle birlikte geleneksel işletme faaliyetleri, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini daha etkili bir şekilde karşılayacak şekilde değişmeye başlamıştır. İşletmeler, internetin gücünü kullanmış ve müşterilerine daha hızlı bir şekilde ulaşmıştır. İnternet üzerinden yapılan satışlar sayesinde firmalar birçok pazara açılma imkanına sahip olmuştur. Bahsedilen bu hususlar, pazarlardaki rekabet seviyesini yükseltmiştir.

Ticaretin şekil değiştirmesiyle birlikte geleneksel lojistikte de bazı değişimler yaşanmaktadır. Her ne kadar müşteriler bunun çok farkında olmasa da, aldıkları hizmetlerin arkasında başarılı şekilde yürütülen lojistik operasyonlar yer alıyor. Geçmişte geleneksel yöntemlerle yürütülen bu operasyonlar, artık yeni nesil yöntemlerle yapılıyor. Yeni nesil yöntemlerin kullanıldığı ilgili sürecin tamamı, e-lojistik olarak ifade ediliyor.

E-lojistik; internet üzerinden yapılan satışlara tam entegrasyon sağlanarak bütün sipariş, depolama ve iade süreçlerinin profesyonel olarak yönetilmesidir. E-Ticaret ile satışlarını gerçekleştiren işletmelerin pazarlara ilişkin ihtiyaçlarına etkili olarak yanıt vermesini hedefler.

E-Lojistik Neleri Kapsar?

E-lojistik; e-ticaret sürecindeki tüm lojistik ihtiyaçları içine alan profesyonel bir süreçtir. Alınan ürünlerin depolanması, ürün sayısının sürekli kontrol edilerek optimum seviyede tutulması, siparişlerin paketlenmesi ve gönderilmesi gibi süreçleri kapsar. Ancak bu hizmetin de kendi içinde farklı türleri ve farklı kapsamda olanları bulunuyor.

e-lojistik nedir?

E-lojistik neleri kapsar?

E-lojistik, genel olarak aşağıdaki işlemleri ve süreçleri kapsar:

 • Depolama
 • Stok kontrolü
 • Paketleme ve ambalajlama
 • Taşıma yönetimi
 • Talep tahmini
 • İade süreçlerinin yönetimi
 • Müşteri hizmetleri
 • Geri dönüşüm
 • Diğer hizmetler

Buradaki işlemler ve süreçler dikkate alındığında, e-lojistiğin geleneksel sistemden çok farklı olmadığı düşünülebilir. Ancak buradaki temel fark, işlemlerin ve hizmetlerin bilişim sistemleri ile kontrolünün ve takibinin yapılmasıdır. Almış olduğunuz hizmet sayesinde ürünler stoklarınızı, gönderilerin ne durumda olduğunu, paketlemeye ilişkin detayları anlık olarak kontrol edebilirsiniz.

E-Lojistik Hizmetleri Nasıl Çalışır?

Almış olduğunuz yeni nesil lojistik hizmetleri, genel olarak iki yönlü çalışır. Bunlar; ileri yönde çalışma (ürünlerin alıcılara teslim edilmesi) ve ters yönde çalışma (iadelerin kabulü veya sorunlu ürünlerin değiştirilmesi) şeklindedir.

·         İleri Yönde Çalışma

İleri yönde çalışma, genel olarak şu süreçlerden oluşur:

 • Siparişin alınması
 • Ödeme seçeneklerinin sunulması
 • Ürün hazırlama
 • Ürünü paketleme ve ambalajlama
 • Fatura hazırlama
 • Siparişin gönderilmesi

Bu süreç, ürünün ilgili depodan alınarak alıcının vermiş olduğu adrese kadar sürecin tamamını kapsar. İşlemin tamamlama süresi, aradaki mesafeye bağlı olarak farklılık gösterir.

·         Ters Yönde Çalışma

Ne kadar özen gösterilirse gösterilsin, bazen alıcılar ürünleri farklı nedenlerden dolayı iade etmek veya değiştirmek isteyebilir. Böyle bir durumda müşteri memnuniyetinin sağlanması, yine e-lojistik hizmetleri ile yakından ilgilidir. Sorunsuz bir iade veya değişim sürecinin yaşanması, müşteri ile e-ticaret şirketi arasındaki güvenin sarsılmaması için büyük önem taşır.

E-Lojistik Hizmetleri Prensipleri

E-lojistik hizmetleri, uluslararası kalite standartlarına uygun olarak verilmelidir. Böylece bu hizmeti alan işletmeler, yüksek oranda müşteri memnuniyeti yakalayabilir. Eğer ilgili hizmetlerin kalite standartlarına uygun olmaz ise müşterilerin ilgili e-ticaret şirketine olan bakışı olumsuz olarak değişir.

Lojistik hizmetlerinin belli bir kalitenin üzerinde olması için dikkate alınması gereken önemli prensipler vardır. Bu prensipler ve bunlara ilişkin açıklamalar genel olarak şu şekildedir:

·         Yeterlilik

Depolanan ürünler ne çok fazla, ne de çok az olmalıdır. Müşteri talepleri ve genel işleyiş dikkate alınarak stoklar optimum seviyede tutulmalıdır. Bu noktada sürdürülebilirlik ilkesi esas alınarak hareket edilmelidir.

·         Şeffaflık

Verilen hizmetlerin ve yapılan tüm işlemlerin izlenebilmesine imkan verilmelidir. Böylece sorunlar veya ihtiyaçlar erken tespit edilerek gerekli adımlar geç olmadan atılabilir. Bunun için operasyonların tamamının zaman, mekan, durum ve miktar bakımından izlenmesi gerekir.

·         Esneklik

Günümüzde e-ticarette hızlı değişimler olabiliyor. Böyle değişimler, lojistik hizmetlerini de direkt olarak etkiliyor. Dolayısıyla hizmetlerin değişen durumlara uyum sağlayacak esneklikte olması gerekiyor.

·         Ekonomiklik

Kaynakları kullanılırken önceliklerin belirlenmesi ve ilk olarak bunların karşılanması gerekir. Böylece kaynakların yetersiz kalması durumunda ciddi sorunlar yaşanmasının önüne geçilir. Bahsedilen husus, zaman ve maliyet bakımından tasarruf etmenin temel ilkelerindendir.

·         Koordinasyon

Verimli ve etkili bir e-lojistik hizmeti için bütün taraflarla sürekli koordinasyon ve işbirliği içerisinde olunması gerekir.

·         Etkililik

E-lojistik, kendi içinde farklı süreçleri ve işlemleri kapsar. Bütün bunların periyodik olarak ne kadar etkili olduklarının sorgulanması ve süreçte değer oluşturmayan işlemlerin pasifleştirilmesi veya değiştirilmesi gerekir. Böylece maliyet açısından da önemli kazanımlar elde edilir.

·         Yetki

Bu süreç oldukça hassastır ve doğru bir şekilde yönetilmelidir. Süreçte rol alanların yetkileri net şekilde belirlenmeli ve yetki aşımı gibi sorunlar engellenmelidir.

·         Öncelik

Tahmin edilemeyen nedenlere bağlı olarak farklı alanlarda sorunlar meydana gelebilir. Sorunlar için mutlaka uygulanacak senaryolar belirlenmelidir. Hangi ürünlere veya hangi hizmetlere öncelik verilmesi gerektiği önceden belirlenmelidir. Bu sayede beklenmeyen bir yetersizlik durumunda hataların ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi mümkün olacaktır.

Lojistik ve E-Lojistik Arasındaki Farklar Nelerdir?

Değişen koşullarla birlikte müşterilerin beklentileri de değişmiştir. Günümüzde müşteriler, siparişleri için kendilerine özel bir yönetim talep ediyor. Sorunsuz, hızlı ve şeffaf bir teslimat süreci, müşterilerin temel beklentileridir. İlgili beklentiler, ancak e-lojistik ile mümkündür.

Geleneksel lojistik ile e-lojistik temelde aynı işlemler olarak görülebilir. Nihayetinde ürünlerin fiziki ortamda istenen noktalara taşınması, her iki operasyonda da temel işlemdir. Ancak bunun nasıl yapıldığı ve operasyon sürecinin nasıl yönetildiği konularında farklılıklar ortaya çıkar. Bu farklılıklardan bazıları şunlardır:

·         Takip Edilebilirlik

Geleneksel lojistikte işlemlerin tamamı manuel olarak yapılır ve kayıtlar, fiziki belgelere tutulur. Bundan dolayı süreç bitene kadar işlemlere ilişkin herhangi bir kayda ulaşmak çok zordur. E-lojistikte ise bilişim teknolojileri kullanılır ve bütün işlemler, dijital ortamda kayda geçirilir. Böylece süreç çok daha şeffaf ve takip edilebilir şekilde yürür.

·         Araç Büyüklüğü

Geleneksel lojistikte kullanılan araçlar büyüktür ve ürünler, dökme yük olarak ifade edilen yöntemle taşınır. Diğer tarafta ise araçlar daha küçüktür ve parça yük prensibi benimsenir. Böylece ürünlerin güvenliği ve kontrolü daha etkili bir şekilde yapılır.

·         Sorumluluk

Geleneksel lojistik, sürecin sadece taşıma kısmında sorumluluk alır ve diğer bölümlerle ilgili sorumluluk üstlenmez. Ancak e-lojistik, sürecin tamamından sorumludur.

·         Teslimat

Klasik lojistikte teslimatlar, toplu olarak tek bir noktaya yapılır. Yeni nesil olan yöntemde ise teslimatlar tek tek ve istenilen adreslere yapılır.

·         Hizmet Yönü

Geleneksel lojistik, tek yönlü olarak hizmet verir. Tedarikçiden alınan ürünlerin istenilen noktaya taşımasını yapar. E-lojistik ise iki yönlü olarak hizmet verme yeterliliği ve kapasitesine sahiptir. Ürünleri müşterilere ulaştırdığı gibi ürünlerin beğenmediği veya farklı nedenden dolayı iade etmek istediği ürünleri de istenen noktaya ulaştırır.

·         Hız ve Planlama

Geleneksel lojistikte ürünlerin tek bir noktaya taşınmasından dolayı detaylı bir planlamaya ihtiyaç duyulmaz. Ancak e-lojistikte çok fazla ürün ve bunların farklı noktalara teslim edilecek olması, hızlı ve planlı olmayı adeta zorunlu kılar.

e-lojistik

Neden e-lojistik?

Neden E-Lojistik Hizmetleri Tercih Edilmelidir?

E-ticarette rekabet gücünü arttırmak için kaynaklarınızı etkili kullanmak ve maliyetlerinizi azaltmanız gerekiyor. Sadece bu iki unsur dahi, neden bu hizmetleri kullanmanız gerektiğini ortaya koyar. E-lojistik hizmetlerini kullanarak şu avantajları elde edersiniz:

 • E-lojistik hizmetlerinin en önemli avantajı, süreci uzaktan yönetebilmenize imkan vermesidir. Stoklarınız üzerinde kontrol sahibi olmak, siparişlerin hazırlanması ve paketlenmesini yönetmek, uçtan uca kontrolleri gerçekleştirmek ve müşterilerden geri dönüt alabilmek, bu hizmetlerle mümkündür.
 • Alanında uzman bir firmadan bu hizmetleri almak, işlemlerin verimli bir şekilde yapılmasına imkan verir.
 • E-lojistik ile bu alandaki maliyetleriniz önemli ölçüde azalır.
 • Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerinin daha yakından izlenmesi ve karşılıklı etkileşimin artmasına imkan verir.
 • Yer ve zamandan tasarruf edilmesini mümkün kılar.
 • İşletmenin hizmet çeşitliliğini arttırmasını, kaynaklarını daha verimli kullanmasını ve kendisini geliştirmesini sağlar.

Bu noktadaki ihtiyaçlarınız için e-lojistik alanında büyük bir deneyime ve uzmanlığa sahip olan Yerince’yi tercih edebilirsiniz. Böylece lojistik alanındaki ihtiyaçlarınızı profesyonellere teslime ederek, işletmenizdeki diğer işlere daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

YERİNCE İLE TANIŞIN

Yerince ile tanışmak için hemen iletişime geçin

İletişime Geç